Uchwała Nr XXXI/283/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 29.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/283/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian