Uchwała Nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 29.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/284/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie okręgów wyborczych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych uchwał w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian