Uchwała Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 23.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 09.04.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2076
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2076
  • Nr aktu prawnego XXXI/286/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1875, poz. 2232) i art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2180, poz. 2290, z 2018 r. poz. 9, poz. 88)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian