Uchwały Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 r.

* Uchwała Nr 7/P/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Fabianki na 2020 rok

* Uchwała Nr 4/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Fabianki na 2020 rok

* Uchwała Nr 7/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki

Informacje

Rejestr zmian