Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Fabianki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian