Wykaz jednostek organizacyjnych

J E D N O S T K I  B U D Ż E T O W E

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
w Fabiankach
87-811 Fabianki
e-mail: gzo[at]fabianki[dot]pl
kierownik: Marek Migdał
telefon: (054) 251-72-12

Publiczne Gimnazjum
w Fabiankach
87-811 Fabianki
www.gimnazjum.fabianki.pl
e-mail: sekretariat[at]gim[dot]fabianki[dot]pl
dyrektor: Grzegorz Wojciechowski
telefon: (054) 251-67-18

Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Jerzego Pietrkiewicza
w Fabiankach
87-811 Fabianki
www.szkola.fabianki.pl
e-mail: pspfabianki[at]gmail[dot]com
dyrektor: Marzena Baranowicz
telefon: (054) 251-68-74

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Cypriance
87-811 Fabianki
www.pspcyprianka.cba.pl/news.php
e-mail: pspcyprianka[at]vp[dot]pl
dyrektor: Wiesława Wyczachowska
telefon: (054) 251-67-17

Zespół Szkół Publicznych
w Nasiegniewie
87-811 Fabianki
www.szkolawnasiegniewie.cba.pl
e-mail: zsp[dot]nasiegniewo[at]wp[dot]pl
dyrektor: Krzysztof Dydecki
telefon: (054) 255-01-99

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Szpetalu Górnym
87-811 Fabianki
www.spszpetal.pl
e-mail: wielki3[at]vip[dot]onet[dot]pl
dyrektor: Aneta Okrój-Popek
telefon: (054) 237-03-70

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Świątkowiźnie
87-811 Fabianki
www.spswiatkowizna.edupage.org
e-mail: szkolaris[at]o2[dot]pl
dyrektor: Mirosława Żendarska
telefon: (054) 251-67-22

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Fabiankach
87-811 Fabianki
e-mail: gops[at]fabianki[dot]pl
kierownik: Maria Skotnicka
telefony:
centrala: (054) 231-78-00
fax: (054) 231-78-09
kierownik: (054) 231-78-01
księgowa: (054) 231-78-02
pracownicy socjalni: (054) 231-78-04 (05)
świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne: (054) 231-78-06
program 500+: (054) 231-78-07

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
87-811 Fabianki
e-mail: gosir[at]fabianki[dot]pl
kierownik: Marta Prylińska
telefon: (054) 251-72-42

I N S T Y T U C J E  K U L T U R Y

Gminna Biblioteka Publiczna
w Fabiankach
87-811 Fabianki
kierownik: Maria Drzewiecka
telefon: (054) 251-67-94

Z A K Ł A D Y  B U D Ż E T O W E

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Fabiankach
87-811 Fabianki
Strona BIP:  http://zgkfabianki.rbip.mojregion.info/
kierownik: Piotr Kujawski
telefon: (054) 231-60-00

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>