Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-17 13:28:47 Raport o stanie Gminy Fabianki za 2018 r. Szczegóły
2 2019-06-14 13:22:34 Referent ds. administracyjno-kancelaryjnych Szczegóły
3 2019-06-13 14:37:30 Marta Prylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
4 2019-06-13 14:32:37 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
5 2019-06-13 14:22:33 Piotr Kujawski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
6 2019-06-13 14:16:14 Grzegorz Wojciechowski – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
7 2019-06-13 13:56:08 Maria Skotnicka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
8 2019-06-13 13:46:22 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
9 2019-06-13 13:38:46 Wiesława Wyczachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
10 2019-06-13 13:11:58 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
11 2019-06-13 13:02:58 Krzysztof Dydecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
12 2019-06-13 12:32:58 Marzena Baranowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
13 2019-06-13 12:20:49 Zbigniew Słomski – Wójt Gminy Fabianki – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
14 2019-06-13 12:11:14 Waldemar Marciniak – Kierownik Referatu Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Komunalnej; Prezes Zarządu w Mieszkania Komunalne Spółka z o.o. z/s w Fabiankach - oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
15 2019-06-13 12:03:29 Wiesława Prajwos – Skarbnik Gminy Fabianki – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 87 88 89 »