Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-18 13:51:19 Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
2 2019-10-16 12:44:27 Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Fabianki Szczegóły
3 2019-10-16 12:38:24 Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
4 2019-10-16 12:37:08 Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
5 2019-10-16 12:30:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 72/9, 69/35, 69/21, 69/4, 72/3 (ul. Jasna), 68/18 ( ul. Wspólna), 72/2, 69/3, 49/2 (ul. Bajeczna), 74/15, 36, 40/68, 40/64, 40/66, 480/1, 15/3, 15/8 (ul. Zagajnikowa), 44/2, 46/13, 46/11,44/1, 43/3 (ul. Akacjowa)" Szczegóły
6 2019-10-14 11:50:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 października 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek oznaczonych numerami 105 i 148/24 dla zasilania w energię elektryczną działek oznaczonych numerami: 106/8, 148/12 i 148/31 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki Szczegóły
7 2019-10-08 08:00:44 Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
8 2019-10-07 16:42:18 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.200.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Przetarg nieograniczonego nr RI.271.1.9.2019  na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.200.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki” Załącznik do ogłoszenia zawiera: dokumentację SIWZ, plik JEDZ, identyfikator postępowania, ogłoszenie… Szczegóły
9 2019-10-03 15:02:50 Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
10 2019-10-03 14:15:22 Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku Szczegóły
11 2019-10-01 16:43:00 Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania Szczegóły
12 2019-10-01 16:38:45 Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2019/2020 Szczegóły
13 2019-10-01 16:35:49 Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
14 2019-10-01 16:32:31 Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia na ławnika sądowego Sądu Rejonowego we Włocławku Szczegóły
15 2019-10-01 16:22:49 Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
« 1 2 3 4 95 96 97 »