Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-15 13:11:55 Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Fabiankach Szczegóły
2 2017-12-15 13:05:38 Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
3 2017-12-14 14:28:26 Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Fabianki za rok 2016 Szczegóły
4 2017-12-14 14:23:22 Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Fabianki za rok 2015 Szczegóły
5 2017-12-14 10:57:46 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN - 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych nn, dwóch złączy kablowo - pomiarowych nn 0,4kV oraz wymianę słupa linii SN 15kV, na działce nr 28 wraz z lokalizacją stacji transformatorowej słupowej ( pas drogowy drogi gminnej) i działkach oznaczonych numerami: 8/1, 9/4, 29/17, 29/20, 29/27, w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki, dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych” Szczegóły
6 2017-12-12 13:35:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
7 2017-12-12 13:23:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny - II " Szczegóły
8 2017-12-12 08:28:26 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. - Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Fabianki Szczegóły
9 2017-12-12 08:26:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia : "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny - II" Szczegóły
10 2017-12-08 14:05:02 Protokół Nr XXVII/2017 z posiedzenia XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 28 września 2017 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 62 63 64 »