Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-22 15:27:13 Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Fabianki Nr 39/2019 z dnia 26.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
2 2019-08-22 15:23:47 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
3 2019-08-22 15:17:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na terenie działek oznaczonych numerami 40/60, 40/92 z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63 do działek oznaczonych numerami 40/88 i 40/85, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
4 2019-08-22 15:12:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka-Wielgie (odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” Szczegóły
5 2019-08-20 12:50:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego GWL_Fabianki_Fabianki 3747187 na terenie działki oznaczonej nr 240/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki" Szczegóły
6 2019-08-20 12:42:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki” Szczegóły
7 2019-08-19 14:41:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie linii energetycznej – kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą kablową na działkach oznaczonych numerami: 493/9, 493/10, 493/11, 493/13, 493/14, 485, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny" Szczegóły
8 2019-08-19 14:10:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 249/8, 171/4, 249/7, 349/16, 349/15, 349/14, 349/13, 349/12, 349/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki" Szczegóły
9 2019-08-19 14:04:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 294/2 i nr 43/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki" Szczegóły
10 2019-08-16 14:01:34 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
11 2019-08-16 09:51:08 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 12.08.2019 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i Nn wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej na działkach nr 83 i nr 66/22, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki Szczegóły
12 2019-08-14 13:09:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110 na działkach oznaczonych numerami nr 108/6, 51, 42/39, 42/49, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
13 2019-08-13 10:33:15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08.08.2019 r. o zmianie zakresu inwestycji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Łęg Witoszyn Szczegóły
14 2019-08-09 18:53:32 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap Szczegóły
15 2019-08-09 13:36:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 294/2 i numerze 294/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górnym, gmina Fabianki” Szczegóły
« 1 2 3 4 91 92 93 »