Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-04-19 13:27:51 Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
2 2019-04-19 13:23:22 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2019 r. Szczegóły
3 2019-04-19 13:21:15 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
4 2019-04-18 12:16:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 17 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr 83, 242/2, 41, 92, 301/213, 101/32, 101/17 w ulicach Włocławskiej, Szkolnej, Leśnej, Zachodniej, Malinowej, Żwirowej i Przyleśnej, obręb Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
5 2019-04-18 12:09:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
6 2019-04-16 11:54:05 Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wójt Gminy Fabianki informuje, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. przyjmowane są od pełnomocników komitetów wyborczych… Szczegóły
7 2019-04-16 11:40:03 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Szpetal Górny Szczegóły
8 2019-04-16 11:18:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 15.04.2019 r. o przedłużeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, terminu do wydania warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
9 2019-04-16 11:08:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2018 z dnia 08.04.2019 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 124/5, obręb ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
10 2019-04-11 14:52:41 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym z dnia 11.04.2019 r. Szczegóły
11 2019-04-11 14:30:41 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa /.doc - pobierz Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - pobierz   Szczegóły
12 2019-04-11 14:20:06 Wykaz miejsc położenia tablic na terenie gminy Fabianki dla potrzeb bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
13 2019-04-11 14:00:24 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej Szczegóły
14 2019-04-11 13:52:26 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
15 2019-04-11 10:40:44 Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 11 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje IV sesję Rady… Szczegóły
« 1 2 3 4 80 81 82 »