Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-23 13:58:37 Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki Szczegóły
2 2018-03-23 11:35:19 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22.03.2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej Szczegóły
3 2018-03-21 14:22:53 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.1.2018 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę oraz specjalistę w zakresie rehabilitacji ruchowej Szczegóły
4 2018-03-20 16:38:24 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
5 2018-03-20 16:34:49 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji , Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły
6 2018-03-19 12:54:44 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19.03.2018 r w sprawie: powołania komisji przetargowej Szczegóły
7 2018-03-16 13:18:16 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
8 2018-03-15 15:01:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach: nr 127 - droga gminna nr 85/2 - grunty prywatne, nr 84/6 - grunty prywatne, nr 82/17 - droga gminna, 82/21 - grunty prywatne i nr 277/2 - droga wewnętrzna Skarbu Państwa w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki” Szczegóły
9 2018-03-15 14:48:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 25 – droga gminna i 31/3 - Skarb Państwa w w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
10 2018-03-14 15:20:55 Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim Szczegóły
« 1 2 3 4 72 73 74 »