Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-06-21 14:09:55 Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
2 2021-06-18 12:14:43 Raport o stanie Gminy Fabianki za 2020 r. Szczegóły
3 2021-06-18 12:03:14 Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Szczegóły
4 2021-06-15 12:17:50 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach Szczegóły
5 2021-06-15 12:02:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 07.06.2021 r. znak: RFZ.6220.1.12.2020 w sprawie budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki – o podtrzymaniu stanowisk przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po wprowadzeniu zmian do zakresu inwestycji, o wezwaniu Inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do złożenia wyjaśnień do przedłożonej dokumentacji oraz o wystąpieniu Inwestora z wnioskiem o umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia Szczegóły
6 2021-06-14 15:20:14 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOSiR w Fabiankach Szczegóły
7 2021-06-14 15:05:10 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w DDP w Urszulewie Szczegóły
8 2021-06-14 11:19:52 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicz w Fabiankach Szczegóły
9 2021-06-14 11:11:48 Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach Szczegóły
10 2021-06-08 13:54:20 referent ds. drogownictwa Szczegóły
11 2021-06-04 13:20:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 czerwca 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, na działce o nr ewid. 77/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała, gm. Fabianki” Szczegóły
12 2021-06-02 13:08:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 czerwca 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania sali lekcyjnej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej, na działce o nr ewid. 217/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki” Szczegóły
13 2021-06-02 12:02:09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. rozliczeń Szczegóły
14 2021-06-02 11:33:02 Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska ds. rozliczeń Szczegóły
15 2021-06-01 14:42:46 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2021’’ Szczegóły
« 1 2 3 4 143 144 145 »