Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
16 2020-05-22 12:11:29 Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania: Bankowa obsługa budżetu Gminy Fabianki, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Fabiankach Szczegóły
17 2020-05-21 13:47:22 podinspektor ds. księgowości budżetowej Szczegóły
18 2020-05-21 13:31:45 Dane dotyczące wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2019 r. Informacja o wykonaniu budżetu za 2019 rok Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono lub odroczono lub rozłożono zaległość podatkową w kwocie przewyższającej 500… Szczegóły
19 2020-05-21 13:24:09 Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2019 r. Szczegóły
20 2020-05-20 12:26:31 Porządek obrad X sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 22 maja 2020 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) na wniosek… Szczegóły
21 2020-05-14 11:46:51 Dane dotyczące wykonania budżetu gminy za I kwartał 2020 r. Zobacz – Zarządzenie Nr 31/2020 Szczegóły
22 2020-05-14 11:43:37 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2019 rok Zobacz – Zarządzenie Nr 19/2020 Szczegóły
23 2020-05-14 11:34:04 Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2020 r. Szczegóły
24 2020-05-14 11:28:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110 PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Poprawione obwieszczenie - zobacz Szczegóły
25 2020-05-13 13:36:33 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym Szczegóły
26 2020-05-11 13:03:40 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Fabiankach, Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły
27 2020-05-08 11:42:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Urszulewie ( w budowie) na dzienny pobyt – centrum usług środowiskowych na działce oznaczonej nr ewid. 10/32 w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
28 2020-05-08 11:38:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
29 2020-05-08 11:33:13 Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
30 2020-05-08 11:06:42 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 110 111 112 »