Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.200.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki

Przetarg nieograniczonego nr RI.271.1.9.2019  na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.200.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki”

Załącznik do ogłoszenia zawiera: dokumentację SIWZ, plik JEDZ, identyfikator postępowania, ogłoszenie miniportal, ogłoszenie TED, klucz publiczny

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 07.10.2019
  • Data składania ofert 12.11.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 12.11.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Fabianki , Fabianki 4, 87-811 Fabianki, pokój nr 23 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 469138-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian