Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.1.2018 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę oraz specjalistę w zakresie rehabilitacji ruchowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian