Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.1.2019 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez neurologopedę

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian