Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.4.2018 na świadczenie usług przez logopedę i terapeutę zajęciowego – pedagoga na prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian