Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.5.2018 na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Fabianki w postaci: schroniska dla bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian