Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.6.2018 na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Fabianki w postaci schroniska dla bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian