Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.2.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę, pedagoga specjalnego oraz specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej (fizjoterapeutę)

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Fabianki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 25.07.2017
  • Data składania ofert 31.07.2017
  • Godzina składania ofert 15:00
  • Data otwarcia ofert 01.08.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Fabianki 4, 87-811 Fabianki
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian