Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.10.2016 z dnia 20.10.2016 r. – Remont przejścia – mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 20.10.2016
  • Data składania ofert 28.10.2016
  • Godzina składania ofert 14:00
  • Data otwarcia ofert 31.10.2016
  • Godzina otwarcia ofert -
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, pokój Nr 23 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian