Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2020 z dnia 23.06.2020 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew i krzewów

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 24.06.2020
  • Data składania ofert 01.07.2020
  • Godzina składania ofert 13:00
  • Data otwarcia ofert 01.07.2020
  • Godzina otwarcia ofert 13:15
  • Miejsce złożenia oferty Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres rolnictwo@fabianki.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego w pokoju Nr 23 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian