Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 02.03.2020
  • Data składania ofert 06.03.2020
  • Godzina składania ofert 14:00
  • Data otwarcia ofert 09.03.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres admin@fabianki.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego w pokoju Nr 23 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian