Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.8.2019 z dnia 08.07.2019 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Z funduszy unijnych
  • Data ogłoszenia 08.07.2019
  • Data składania ofert 15.07.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 15.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, pokój Nr 23 (sekretariat), e-mail
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian