Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2019 z dnia 22.07.2019 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 22.07.2019
  • Data składania ofert 31.07.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 31.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Na adres e-mail fundusze@fabianki.pl
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian