Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata 2016-2017

ROK 2017

– Zarządzenie Nr 1/2017 – zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankachpobierz

– Zarządzenie Nr 2/2017w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego pobierz

– Zarządzenie Nr 3/2017 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

– Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 5/2017 – zmieniające Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 6/2017 – zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału napojów dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 7/2017 –  w sprawie: stosowania oznaczeń komórek organizacyjnych w obiegu kancelaryjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 8/2017 –  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 9/2017 – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 10/2017 –  w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

 – Zarządzenie Nr 11/2017 –  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

 – Zarządzenie Nr 12/2017 –  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt – pobierz

______________________________________________________________________________________

ROK 2016

– Zarządzenie Nr 15/2016w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędniczepobierz

– Zarządzenie Nr 14/2016zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankachpobierz

– Zarządzenie Nr 13/2016 – zmieniające Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

– Zarządzenie Nr 12/2016 – w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

– Zarządzenie Nr 11/2016 – zmieniające zarządzenie NR 13/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie: Zakładowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 10/2016w sprawie powołania komisji przetargowej – pobierz

Zarządzenie Nr 9/2016w sprawie wprowadzenia procedury ewidencjonowania, rozliczania zobowiązań z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – pobierz

Zarządzenie Nr 8/2016 – zmieniające Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 7/2016 – w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, na którą składa się: polityka bezpieczeństwa informacji, rejestr zbiorów danych, wykaz procedur, deklaracja stosowania – pobierz

Zarządzenie Nr 6/2016 zmieniające Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 5/2016 zmieniające regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

Zarządzenie Nr 4/2016zmieniające Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – pobierz

*Zarządzenia 1-3/2016 i z lat ubiegłych dostępne są pod linkiem – zobacz

Informacje

Rejestr zmian