Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian