Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Fabianki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian