Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian