Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nr 28/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian