Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za grudzień 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian