Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fabianki w 2018 r.

 

 

 

Regulamin sposobu realizacji demontażu i/lub transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Fabianki w 2018 r. ze środków zewnętrznych przyznawanych Gminie Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian