Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków złożonych w 2018 r. na realizację demontażu i/lub transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian