Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Fabianki” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian