Zarządzenie Nr 2/2019 Kierownika GOPS z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian