Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Stary Witoszyn

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian