Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki, stanowiącej własność Gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian