Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach Pani Marzenie Baranowicz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian