Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian