Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018, powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków oraz określenia wzorów dokumentów związanych z udzieleniem dotacji celowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian