Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian