Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Fabianki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian