Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki dotyczących opracowania programu rewitalizacji dla gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian