Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian