Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian