Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia: „Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian