Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania „Bankowa obsługa budżetu Gminy Fabianki i jednostek organizacyjnych Gminy”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian