Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 6/10, stanowiącej własność Gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian