Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian