Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika GOPS z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia o dodatkowe hasła klasyfikacyjne oraz zmianę w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian