Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian