Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” realizujących obowiązek szkolny w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian