Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki w projekcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian