Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian