Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian